naprejenie.com е сайт с над 5 години в интернет. Сайта е предназначен за лица, които са над 18 години. В него са поместени снимки качени от наши потребители, които те предварително чрез тяхната регистрация са се запознали с условията на сайта и са дали тяхното съгласие.