Условия за ползване на сайта

NAPREJENIE.COM предоставя на неговите потребители изключително еротично съдържание, което не е подходящо за лица, които не са навършили пълнолетие. С регистрацията в NAPREJENIE.COM вие декларирате,че нямате морални, религиозни, възрастови или законови ограничения, че сте навършили пълнолетие и нямате право да проявявате нетърпимост или каквито и да са възражения към материалите, които са публикувани в NAPREJENIE.COM. Чрез регистрацията в NAPREJENIE.COM също се съгласявате към настоящите 'условия за ползване'. Съгласни сте, че екипът на този сайт не носи отговорност за евентуални преки или косвени материални или морални щети, свързани с вашите посещения. Задължавате се да не предявявате никакви претенции към собствениците на този сайт. Съдържанието на този сайт се събира от свободно разпространяеми материали по интернет и не съдържа материали със защитено авторско право. Материалите не са модифицирани по никакъв начин и съдържат оригиналните надписи на собствениците им, предоставили ги за разпространение по интернет. NAPREJENIE.COM има платена услуга, която подпомага своето развитие и поддръжане в уеб пространството. Платената услуга НЕ Е задължителна. Тя е свободно избираема от всеки един регистриран потребител в NAPREJENIE.COM . Към материалите на сайта се стига само чрез регистрацията и съгласяване на настоящите 'условия за ползване' .За всяка качена снимка от наши потребители се пази информация на нейния потребител и при изискване на властите на република България, то тази информация може да се предостави безусловно без съгласието на потребителя. Чрез настощите 'условия за ползване', ВИЕ като потребител се съгласявате да се съхраняват ваши данни и да се предоставят безусловно пред властите на република България при интерес от тях. Запазваните данни са: потребителско име, e-mail, IP на компютъра от където е качена всяка една снимка. Ако някой предостави обоснователни претенции към кое и да е съдържание качено в NAPREJENIE.COM , то ще бъде незабавно свалено, срещу нужното доказателство, че материала оронва авторитета на личността. Примери за това може да бъдат: бивши гаджета качили снимките на техни приятели, прителки искащи да оронят техния авторитет пред обществото. При доставено доказателство, че снимките са качени неправомерно от друг потребител, то те същите снимки ще бъдат свалени незабавно от сайта. Потребителите качили снимки на сайта декларират, че качените снимки от тях са на лица над 18 години, имат тяхното съгласие да бъдат качени същите тези снимки и се отказват от каквито и да е претенции към тях, както и каквито и да е приходи от същите тези снимки.

NAPREJENIE.COM има платена услуга, чрез която дава повече възможности на потребители, които я платят чрез SMS на номер 1935 с код EROTIC, на цена 2 български лева за период от 7 календарни дни.


NAPREJENIE.COM си запазва правото да премахне снимки без да чака съгласието на потребителя на качената снимка, ако има съмнения, че лицето или лицата на нея са непълнолетни.
Чрез съгласяването на 'условя за ползване', вие се съгласявате да получавате имейли на вашата поща, която сте ползвали при регистрацията си.
NAPREJENIE.COM си запазва правото да променя във всяко едно време 'условия за ползване' с оглед спазването на всички законови разпоредби на Република България.